Triangle Oiseau Lecture / Livres culturels

Tortikolli

Guy Rewenig, Klaudia Kampa

Tortikolli heescht dat 4. Buch an der Kollektioun vun de Kätt-Geschichten. An 39 Episode schreift de Guy Rewenig iwwert déi komplizéiert Kanner-Welt vun haut, iwwert d’Schoul an d’Fraïzäit, iwwert de Panzi an dem Kätt säi Papp Toni Musch, déi elo al Häre sinn a sech mat allerlee ongewinnte Problemer erëmklappe mussen.

D’Geschichte si voller Komik, heinsdo mol méi iescht oder nodenklech, awer ëmmer erzielt vum Kätt, dat och als « erwuesse Frau » am Fong dat rabbelkäppegt Meedchen aus Muschkilusch bliwwen ass.

Matières : Luxembourgeois
UGS : 417
23,00 

Titre

Aller en haut